EMDR Therapie

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Emma Harmsen werkt ook met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een effectief bewezen behandelmethode voor het verwerken van vervelende ervaringen.

Traumaverwerking

EMDR is vooral bedoeld voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kunnen schokkende gebeurtenissen zijn, zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf, maar ook andere nare ervaringen, zoals pesterijen.

Mensen die blijvend last hebben van bijvoorbeeld angsten, vermijdings- en schrikreacties kunnen baat hebben bij EMDR. Dat geldt ook voor mensen die een negatief zelfbeeld hebben als gevolg van nare ervaringen. Voor uitgebreide uitleg, effecten en ervaringen zie emdr.nl.